Σάββατο, 5 Απριλίου 2008

Aerosmith - Mama Kin (Live)

Σάββατο σήμερα, ο Στηλίτης και ο Δόκιμος προσφέρουν 'εκκλησιαστική μουσική' ως συνήθως...'Mama Kin' από Aerosmith, για περισσότερες πληροφορίες τσεκάρετε προ-προηγούμενο πόστ.


It ain't easy, livin' like a gypsy
Tell ya, honey, how I feel
I've been dreaming,
Floatin' down stream and
Losin' touch with all that is real
Whole earth lover, keepin' under cover
Never knowin' where ya been
You've been fadin', always out paradin
Keepin' touch with Mama Kin

Well you've always got your tail on the wag
Shootin' fire from your mouth just like a dragon
You act like a perpertual drag
You better check it out,
Or someday soon you'll have to climb back on the wagon

It ain't easy, livin' like ya wanna,
And it's so hard to find piece of mind. Yes it is!
The way I see it, you've got to say shit
But don't forget to drop me a line

Said you're as bald as an egg at eighteen
And workin' for you dad is just a drag
He still stuffs your mouth with your dreams
You better check it out,
Or someday soon you'll have to climb back on the wagon

Tell her where you've gone and been
Livin' out your fantasy,
Sleeping late and smoking tea

It ain't easy, livin' like ya wanna,
And it's so hard to find piece of mind. Yes it is!
The way I see it, you've got to say shit
But don't forget to drop me a line

Said you're as bald as an egg at eighteen
And workin' for you dad is just a drag
He still stuffs your mouth with your dreams
You better check it out,
Or someday soon you'll have to climb back on the wagon

Keepin' touch with Mama Kin
Tell her where you've gone and been
Livin' out your fantasy,
Sleeping late and smoking tea

Δεν υπάρχουν σχόλια: