Σάββατο, 24 Μαρτίου 2007

WHITESNAKE - Still of the night

Σε συνέχεια του άρθρου της Πέμπτης του Δόκιμου.
Kαταπληκτικό βίντεο.